Gods aanwezigheid vieren

Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk, 1

Gods aanwezigheid vieren

In het heilige van de tempel van Jeruzalem stond tegenover de zevenarmige kandelaar een tafel met twaalf broden. Deze broden werden iedere week ververst. Zij stonden symbool voor Gods aanwezigheid in al zijn goede gaven voor de twaalf stammen van Israël. Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland het komend jaar luidt: ‘Aan tafel!’ Wij hebben daarvan gemaakt Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk. Vandaag de eerste themaviering in dit verband: Gods aanwezigheid vieren. Lees de preek: https://docs.google.com/document/d/1jcdb_LkQqyLGT5CXFLia3VRZfh2ahteihr26cgDpFsg/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Beweging en rust

Beweging en Rust (Apocriefen, 3)

Het Thomasevangelie is een oeroude tekst gebaseerd op uitspraken toegeschreven aan Jezus. Het is geen lopend verhaal (narratief), zoals we dat gewend zijn in de canonieke evangeliën, maar het betreft zogenaamde ‘logia’, min of meer losse uitspraken. We kunnen ons goed voorstellen dat rondom vergelijkbare uitspraken ooit de bijbelverhalen zijn ontstaan. De dynamiek van Gods Koninkrijk gaat dwars door alles heen, tegelijk is er een fundamentele rust die gepaard gaat met vertrouwen. Dit zijn woorden bestemd om mensen aan het denken te zetten, over de wereld, over zichzelf en over God. Dit is de derde en laatste preek waarin een van de apocriefe boeken centraal staat.

Lees de preek die op 28 augustus 2022 werd gehouden door Jurjen Zeilstra in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/101yBzgaxHCs2fHKW1Zi_mWcQlqn3f8oj8rLZ2RjZeWw/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Makkabeeën: Martelaars voor God? (Apocriefen, 2)

2 Makkabeeën is het tweede apocriefe boek dat deze zomer aan de orde komt. Hier wordt beschreven hoe de Joden zich in de hebben verzet tegen de Seleucidenvorsten in de 2e eeuw v.Chr. In een gewelddadige tijd houden geloofshelden zich vast aan hun tradities, ook als dit een zekere marteldood betekent. Het vertrouwen dat God hen zou wreken en belonen was groot. Wat vinden wij hiervan? De Makkabeeënverhalen hebben veel invloed gehad op het Nieuwe Testament. Lees de preek die op 7 augustus 2022 werd gehouden in de Dorpskerk in Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1A5fDWRjf8aoGsVQI-12F2CYDYQPLQFlhhJWjoCH3WUw/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De beloning van Tobit (Apocriefen, 1)

Dit is deel 1 van een kleine zomerserie van drie preken in de Dorpskerk te Blaricum rond de apocriefe boeken Tobit, Makkabeeën en het Thomasevangelie. Waarom zou je goede dingen doen? In het apocriefe boekje Tobit wordt de ervaringswereld van ‘gewone’ mensen beschreven. Tobit en zijn vrouw Anna snappen er niets meer van. Zij zijn altijd rechtvaardig geweest en ze krijgen letterlijk stank voor dank. Als Anna een geitje cadeau krijgt, kan Tobit het niet geloven. Dit past niet meer in zijn verzuurde wereldbeeld. Maar Gods beloning maakt deel uit van het leven zelf. Dat is de ironie van Tobit. Lees de preek die op 31 juli 2022 werd gehouden: https://docs.google.com/document/d/1VE6R9rk1tRT2FB5m6l5w1FtoNslhaco6p6wIx0NKfwo/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wanneer het lied van de vogels versterft (Prediker, IV)

Je bent niet altijd in de stemming voor Prediker. Maar soms juist wel. Prediker is een boek dat je eigenlijk in de herfst zou moeten lezen, wanneer de natuur zich als het ware terugtrekt, de bladeren vallen en je om je heen zo rijk geïllustreerd ziet dat de tijd van je leven verstrijkt terwijl de cyclus van de natuur maar voortgaat, iedere ronde die de aarde aflegt om de zon opnieuw. De herfst is dit jaar vroeg begonnen met deze capita selecta uit Prediker de afgelopen weken, vandaag voor het laatst. In het boek Prediker is het de dood die het hele leven onder spanning zet. Sommigen hebben Prediker hier zien blijven steken in de macht van de dood. Ik word juist geraakt door de liefde die doorklinkt in het op het universum betrokken verdriet om de dood van een dierbaar mens. ‘Zet alle klokken stil…’ Hou nu maar eens even allemaal je grote mond. Dit is de laatste dienst in de kleine zomercyclus rond de lezingen uit het boek Prediker. Lees de preek die op 10 juli 2022 werd gehouden in de Dorpskerk in Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1q3tp3VldSfoKRyS-TFfYsQxBPGcx5ssfcd84JGERG7c/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De toekomst in Gods hand. (Prediker, III)

Al te driftig plannen maken wordt door Prediker niet verstandig gevonden. Dat wil niet zeggen dat intensief van het leven genieten wordt afgeraden. Integendeel, juist door je beperkingen eerlijk vast te stellen, ontstaat er een bewustzijn van dingen die er werkelijk toe doen. Dit is niet de houding van ‘pluk de dag’ en ‘na ons de zondvloed’, maar het dankbaar onderkennen van de waarde van iedere goede dag die je gegeven wordt en het nuchtere vertrouwen dat God er voor je in de toekomst zal zijn. Lees de derde preek in een serie van vier over minder bekende teksten uit Prediker, die op 3 juli 2022 werd gehouden in de Dorpskerk in Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1WSMs9VWSPCK8uRp8ZUWRSZKM7HSgaqkgExO44osZE8o/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Houd het ene vast en laat het andere niet los (Prediker, II)

Bestaat het dat iemand al te rechtvaardig is? Boeiend om deze gedachte juist in de Bijbel, in een minder bekend hoofdstuk van Prediker aan te treffen. De heilzame relativering die hier door de Prediker wordt betracht kan ons behoeden voor fanatisme en zelfoverschatting. Maar wie van ons heeft daar nog last van? Lees de preek die werd gehouden op zondag 26 juni 2022 in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1TkcDQF5Vumzc84fmyUcOmUemOqrlm9sIjIWjpuhRBcQ/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De vreugde die van God komt

(Prediker I)

Rijkdom is zelden een reden tot onbezorgdheid. Met het bezit groeien de zorgen mee. Maar de vreugde die van God komt heeft een heel ander karakter dan de dingen waar mensen tegen kunnen opkijken. Het is de Prediker die hierover diep heeft nagedacht. De komende vier weken zal in de Dorpskerk telkens worden gelezen uit de wat minder bekende delen van dit Bijbelboek. Lees de preek: https://docs.google.com/document/d/1ZdrrW0LsG4uLGgXkLniej5ImPJUMfkEo/edit?usp=sharing&ouid=114585510587347369179&rtpof=true&sd=true

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De mantel van Elia

Het is goed om juist vandaag als christenen staand in verschillende tradities onder één dak bijeen te zijn. Als vandaag op de wijze waarop dit in de Rooms-katholieke Kerk gebruikelijk is, eer wordt bewezen aan Titus Brandsma (1881-1942) door hem heilig te verklaren, gaat dat ook protestanten ter harte. Nostra res agitur, het gaat hier ook om onze zaak, bron van inspiratie als het leven van deze mens voor ons allen kan zijn. Titus Brandsma was een Friese boerenzoon, die in 1898 intrad bij de Orde van de Karmelieten, de orde die zich primair laat inspireren door de verhalen rond de profeet Elia (1 Koningen 17 – 2 Koningen 2). Brandsma ontwikkelde tegelijk een sterk besef voor mystiek én een grote betrokkenheid bij de rooms-katholieke emancipatie in de Nederlandse samenleving. Als groot voorstander van een onafhankelijke rooms-katholieke journalistiek, kwam hij hard in botsing met de Duitse bezettingsmacht en hij werd opgepakt. Titus Brandsma stierf op 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau. Lees de preek die op 15 mei 2022 werd gehouden in de Sint Vitus in Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1ahTI6ZpH-o97FPvb-MrAQtD8nvfNM9EE6m30NFMsNzo/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Titus Brandsma: verzet en mystiek

Naar aanleiding van de aanstaande heiligverklaring te Rome van onze landgenoot Titus Brandsma leek het me mooi om samen met onze Room-katholieke broeders en zusters in de Dorpskerk stil te staan bij zijn bijzondere leven. Extra diepte krijgt dat leven door het te vergelijken met dat van Edith Stein (1891-1942). Immers zij was net als Brandsma lid van de orde van de Karmelieten. De overeenkomsten zijn verder dat zij zich beiden als filosoof beschouwden en in beiden 1942 door de nazi’s zijn vermoord in een concentratiekamp. Maar wat veel belangrijker is, beiden waren mysticus. Lees de tekst van de oecumenelezing die werd gehouden op 13 mei 2022 in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1RGBV61m9ujLUuLSKyFnXhgh-9uoswLxIwfskcd1UFqU/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen