Doe goed, zoek recht

In Jesaja 1,17 lezen wij: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. In de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen kwamen in de Sint Jan basiliek in Laren leden van de Dorpskerk en de Sint Vitus te Blaricum samen met leden de Sint Jan en de Ontmoetingskerk uit Eemnes en uit Laren. Het thema werd dit jaar aangereikt door Kerken uit Minnesota in de Verenigde Staten. Lees de preek die werd gehouden op 22 januari 2023 in de Sint Jansbasiliek te Laren: https://docs.google.com/document/d/1f7HENiUwU9cZrxaA5Z5YC9ah_oYDIuG8xvltxjSvbK8/edit?usp=sharing

Advertentie
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vreugde om recht uit geloof

Het wonder door Jezus verricht tijdens de Bruiloft te Kana kan niet goed worden begrepen als een incident waarbij de natuurwetten omwille van het bijna mislukte feest van een willekeurig stel even worden opgeheven. Alles in dit verhaal is zwaar geladen symboliek. Een vastlopende godsdienst wordt van zichzelf gered, wanneer Jezus Christus optreedt. De blijdschap gaat het winnen van frustratie en van dwang. Dat is voor iedere man, voor iedere vrouw een boodschap van bevrijding. Lees de preek die werd gehouden op de tweede zondag van de Epifanie, 15 januari 2023, in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1AK9f14poE2Qquh36-L6G8N2HPKpC4iRcbXMZtjf2dmg/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tranen van moeders

Vanouds staat de kerk in de Kersttijd stil bij de Kinderen van Bethlehem, de zogenaamde onschuldige, of onnozele kinderen in het Nederlands van de 17e eeuw. Les Innocents in het Frans. Zij worden beschouwd als de eerste christelijke martelaren, hoewel je moeilijk zou kunnen stellen dat ze vanwege hun geloof zijn vermoord. Historisch aanvechtbaar, is het verhaal van de kindermoord in Bethlehem een buitengewoon belangrijk thema. Immers, onlosmakelijk verbonden met de vreugde om het pasgeboren kind, is in het moederhart de angst om wat er mis kan gaan. Simeon zegt het Maria: ‘Zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden’ (Lucas 2,35). In Gods ontferming kan deze pijn niet zonder aandacht blijven. Dat begrijpt de evangelist. Kunnen wij dat aan? Lees de preek die op 1 januari 2023 werd gehouden in de Oude Kerk te Rijswijk: https://docs.google.com/document/d/1RLUf9VfDs85daVbhIPoMizKADbjGU7XBBRu31qFyuik/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De zegen van de naam van Jezus Christus in de tijd

De kerk heeft Jezus Christus vaak exclusief voor zichzelf geclaimd, waardoor anderen buiten kwamen te staan. Maar wie de zegen die verborgen ligt in de van de naam van Jezus beseft, ontdekt de inclusieve reddende macht van God, die zich uitstrekt naar alle mensen, ja naar heel Gods schepping. Dat mag voor ons een bemoediging zijn, ook in deze tijd van de vele meningen en kerkverlating. Ook zonder de kerk is er redding in de naam van Jezus. Lees de preek die op 31 december 2022 werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1GGDtZqgBbxgZ6cu1s_aTa-e6FUD-KFfAHQXE_wWRoaQ/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kerstfeest 2022: Maria (Moeders van Jezus, V)

De een ziet een eenvoudig meisje uit Nazareth, de ander de koningin van de hemel. Er zijn heel verschillende manieren om naar Maria te kijken en allemaal hebben ze iets fascinerends. Vele stemmen uit tal van verhalen klinken mee. In Maria’s pure ontvankelijkheid mogen we allemaal iets herkennen van de houding die de inwoning van het goddelijke mogelijk maakt. In de tijd van Advent, onze voorbereidingstijd op Kerstfeest, zagen we hoe Maria vele bijbelse bondgenoten heeft, voorgangsters in de stamboom van Jezus: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar, zij kunnen allen als moeders van Jezus worden gezien. Maria gaat als liefdevol moeder van Jezus ons voor in het leven met het Godsgeheim. Lees de preek die op 25 december werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1kMYkMigVRsGC3mil8UnT6BpiR1PlXYXK87hy1U7ZlMY/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De lofzang van de engelen in deze wereld

De schilder Giotto di Bondone zag het zo: Waar liefde is en gastvrijheid, daar zitten de engelen op het dak. Terwijl de herders de stal bezoeken, genieten de engelen van bovenaf mee. Kerstfeest is het feest van gastvrijheid. Als wij elkaar welkom heten in het Huis van de Heer, zeggen wij daarmee dat wij beseffen dat we allemaal gasten zijn, mensen op doorreis in het leven. Wij zijn in de schepping te gast en worden uitgenodigd te genieten van het goede dat God geeft. Daar staan wij bij stil op het Kerstfeest. Daarom is dit de mooiste nacht van het jaar. Ook op het dak van onze kerk zitten vanavond engelen te zingen en te kijken. Lees de overdenking die op 24 december werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1E7uL-jc4brbIyV4SJ1ZyeKE5iiFZ5eQVR8_z6L8079M/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tamar (Moeders van Jezus, IV)

De naam van deze vierde zondag van de Advent is vanouds: ‘Rorate coeli’: Dauwt hemelen de Messias. Na Batseba, Ruth en Rachab, aartsmoeders van Jezus, zal het gaan om Tamar. Het verhaal van de weduwe Tamar is een complexe vertelling van een zelfbewuste vrouw die zich niet aan de kant laat schuiven. Tamar wil moeder worden en zij staat na de dood van haar man op haar recht van het zwagerhuwelijk. Als dat haar wordt onthouden gaat zij tot het uiterste en zet zij zelfs haar goede naam op het spel. Het zal erop aankomen in deze tekst de verborgen stem van vrouwen te horen die hebben geleden onder dominante mannen en rolpatronen. De eindredactie hadden zij niet, maar zelfs in patriarchale teksten is hun stem te horen. Ook Tamar is een moeder van Jezus. Lees de preek die werd gehouden op 18 december 2022 in de Ontmoetingskerk te Laren: https://docs.google.com/document/d/1PTPGF8t-ydIPSiEYrLUP-AWjXKQV_CGt5NJLuWtBW0g/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Moeders van Jezus (III): Rachab

We onderzoeken de wortels van de stamboom van Jezus steeds dieper. Spannend vond ik als kind het verhaal van de verspieders die op de muren van Jericho door Rachab werden verstopt onder bundels vlas op het dak van haar huis. Dat Rachab een hoer was en daarom ook zo’n mooi rood koord in huis had, vertelde onze juf er niet bij. Ook deze dappere vrouw is een van de moeders van Jezus. Lees de preek die werd gehouden op Zondag Gaudete, 11 december 2022 in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1Z663iFoFSjVu7qjzM7RfkVF3zc7BkSVtJqwHXVi8AEA/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Moeders van Jezus (II): Ruth

Ruth kwam op een heel bijzondere wijze in Israël terecht. Het verhaal waarin de bijbel dat verteld wordt terecht tot een van de parels van de wereldliteratuur gerekend. Tegen de achtergrond van honger, armoede en vlucht is een oogstverhaal ontstaan met grote spirituele betekenis. Naar de wet had Boaz haar als vreemdelinge moeten afwijzen. Zou het geholpen hebben dat hij zelf een heidense moeder had gehad? Volgens de stamboom van Matteüs was Rachab van Jericho die de verspieders redde, de moeder van Boaz. Op deze tweede Advent, 4 december 2022,  gaat het in het kader van ons thema ‘Moeders van Jezus’ om Ruth. Lees de preek die in de Dorpskerk te Blaricum werd gehouden: https://docs.google.com/document/d/18samUuZWY0327zHr_DJU3V0fOIZ8TrHHQn-2KQhQD2g/edit?usp=sharing


Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Moeders van Jezus (I): Batseba

In Maria komen veel moederverhalen uit het Oude Testament bijeen. De komende voorbereidingstijd op het Kerstfeest zal iedere zondag het verhaal van een van deze sterke vrouwen centraal staan. Het overkoepelend thema is: Moeders van Jezus. De reputatie van de vrouwen om wie het gaat was, om het voorzichtig te zeggen, tijdens hun leven, niet onbesproken. Batseba kwam in overspel terecht, Ruth was een heidense vluchteling, Rachab was een prostituée op de muren van Jericho, maar werd een held, en de weduwe Tamar moest doen alsof ze een hoer was om kinderen te krijgen. Toch ziet de evangelist Matteüs deze vrouwen als moeders van Jezus. Hun strijd om het bestaan mondt uit in zijn verkondiging van het Koninkrijk van God. Vandaag het verhaal van Batseba. Lees de preek die op 27 november 2022 werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1GI2Nul9MpA-BNADAFuUSI92QMLmSR7ziX7K7jYnJ2Vs/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen