De vreugde die van God komt

(Prediker I)

Rijkdom is zelden een reden tot onbezorgdheid. Met het bezit groeien de zorgen mee. Maar de vreugde die van God komt heeft een heel ander karakter dan de dingen waar mensen tegen kunnen opkijken. Het is de Prediker die hierover diep heeft nagedacht. De komende vier weken zal in de Dorpskerk telkens worden gelezen uit de wat minder bekende delen van dit Bijbelboek. Lees de preek: https://docs.google.com/document/d/1ZdrrW0LsG4uLGgXkLniej5ImPJUMfkEo/edit?usp=sharing&ouid=114585510587347369179&rtpof=true&sd=true

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De mantel van Elia

Het is goed om juist vandaag als christenen staand in verschillende tradities onder één dak bijeen te zijn. Als vandaag op de wijze waarop dit in de Rooms-katholieke Kerk gebruikelijk is, eer wordt bewezen aan Titus Brandsma (1881-1942) door hem heilig te verklaren, gaat dat ook protestanten ter harte. Nostra res agitur, het gaat hier ook om onze zaak, bron van inspiratie als het leven van deze mens voor ons allen kan zijn. Titus Brandsma was een Friese boerenzoon, die in 1898 intrad bij de Orde van de Karmelieten, de orde die zich primair laat inspireren door de verhalen rond de profeet Elia (1 Koningen 17 – 2 Koningen 2). Brandsma ontwikkelde tegelijk een sterk besef voor mystiek én een grote betrokkenheid bij de rooms-katholieke emancipatie in de Nederlandse samenleving. Als groot voorstander van een onafhankelijke rooms-katholieke journalistiek, kwam hij hard in botsing met de Duitse bezettingsmacht en hij werd opgepakt. Titus Brandsma stierf op 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau. Lees de preek die op 15 mei 2022 werd gehouden in de Sint Vitus in Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1ahTI6ZpH-o97FPvb-MrAQtD8nvfNM9EE6m30NFMsNzo/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Titus Brandsma: verzet en mystiek

Naar aanleiding van de aanstaande heiligverklaring te Rome van onze landgenoot Titus Brandsma leek het me mooi om samen met onze Room-katholieke broeders en zusters in de Dorpskerk stil te staan bij zijn bijzondere leven. Extra diepte krijgt dat leven door het te vergelijken met dat van Edith Stein (1891-1942). Immers zij was net als Brandsma lid van de orde van de Karmelieten. De overeenkomsten zijn verder dat zij zich beiden als filosoof beschouwden en in beiden 1942 door de nazi’s zijn vermoord in een concentratiekamp. Maar wat veel belangrijker is, beiden waren mysticus. Lees de tekst van de oecumenelezing die werd gehouden op 13 mei 2022 in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1RGBV61m9ujLUuLSKyFnXhgh-9uoswLxIwfskcd1UFqU/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

…en een klein kind zal ze hoeden

Concentratie op de houding van jonge kinderen is onmisbaar, willen mensen het zicht op de vrede niet verliezen. Jezus stelt zelfs dat het Koninkrijk van God slechts voor kinderen toegankelijk is. Dit moet ooit een scherp woord geweest zijn voor zijn leerlingen. Maar het is nog steeds waar. Konden strijders met wapens het kind in hun hart maar weer vinden, dan zou het een andere wereld zijn. Zal het visioen van Jesaja waarin de wolf en het lam in vrede samen zijn ooit waarheid worden? Lees de preek die op 8 mei werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1HPA_xnGG9-YenGKc1naGitfaTzEECuMJMe09C-2u3fA/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vrouwen die kletspraat verkondigen

Paasfeest 2022

Het verbazingwekkende, wanneer je de evangelieberichten over de opstanding leest, is hoezeer de evangelisten gewoon hebben opgeschreven dat de boodschap niet werd geloofd. Er is iets wonderlijks met Paasgeloof. Het gaat in wezen niet om een bovennatuurlijk mirakel. Het gaat om onszelf, ons leven in Gods licht, met huid en haar. Lees de preek die op 17 april 2022 in de Dorpskerk te Blaricum werd gehouden: https://docs.google.com/document/d/1YIvVGIWlTcYO6T3QTJWEY3DQopZq_Czvit4VkY4ods0/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hij is in ons midden als iemand die dient

Witte Donderdag

Ondanks alle dreiging en in het besef dat dit voor het laatst zal zijn, heeft Jezus er hevig naar verlangd te midden van zijn leerlingen Pesach te vieren. Kennelijk is er, ook bij verraad en verloochening, iets onverwoestbaar goeds in het vieren van de uittocht, de vreugde van het samenzijn, en het uitzien naar het Rijk Gods. Lees de preek die op 14 april 2022 werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1AzMT-6-S4Rfmgdqq_HrDLJ-PxUSWBisb93jTmzFHh58/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nederig, maar zelfbewust

Palmpasen 10 april 2022

Wij vieren Palmzondag en zien hoe Jezus, nederig, maar zelfbewust gaat staan in Gods beloften met betrekking tot Israëls vredevorst. Dat is geen gewapende ruiter te paard. Hij gaat zitten op een ezeltje. Hij weet wat hij losmaakt. Grote verwachtingen liggen vlak naast diepe teleurstellingen. Nu juichen ze. Straks willen ze hem dood. Hoe zal dat aflopen? Hoe loopt dat af in onze wereld vandaag? Lees de preek die werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1ef1vup8kpziJei0VEnr4fyac6Wja93vsKWyly7f5xAs/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Thuiskomen en feestvieren

Kunnen wij dat nog? Thuiskomen en feestvieren. Jezus nodigt mensen uit hun ambities en hun teleurstellingen in het leven los te laten, te relativeren en te vertrouwen dat hun leven goed kan zijn, al is het onvolmaakt, in de ogen van God en in de ogen van henzelf. Zijn gelijkenis van de verloren zoon had beter De gelijkenis van de verloren zonen kunnen heten, of nog beter: De gelijkenis van de hoopvolle vader. De naam van deze Zondag Laetare is ontleend aan Jesaja 66,10: ‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen.’ Lees de preek die gehouden werd op 27 maart 2022 in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/184sQ9bOej4-AoPBHCdD3Vfv_nGNFcVNkDalJntcpMDI/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De hand van God herkennen

‘Ik houd mijn oog gericht op de Heer, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net’ (Psalm 25,12). Er bestaat een eeuwige spanning tussen het denken vanuit een gegeven waarheid enerzijds en de ervaringswereld van telkens weer nieuwe mensen anderzijds. Israël leeft in die spanning. Een levend Godsbeeld kan niet anders dan in deze spanning functioneren. Wat betekent dit voor mensen die verlangen naar bevrijding uit verstrikking? Lees de preek die op 20 maart 2022 werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/10MTdWBDHu1S233Oi2b145y3KOkhUmq1eOePrd6AHYcg/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wat doen wij als wij God aanroepen?

Het lied dat vandaag, aan het begin van de Veertigdagen, de voorbereidingstijd op het Paasfeest, centraal staat, is Psalm 91. Wat doen wij eigenlijk wanneer wij God aanroepen? Gedragen wij ons onvolwassen door onze onmacht te verbergen achter een almachtig Vaderbeeld? Koesteren wij onze afhankelijkheid? Zijn we op zoek naar een mirakel? De vroege kerkvaders meenden dat Jezus door de duivel te verwerpen de zondeval die Adam en Eva beleefden ongedaan maakte. Maar het eigenlijke contrastverhaal is dat van de Israëlieten die in de woestijn God op de proef stelden in Exodus 17 met hun geklaag. De antwoorden van Jezus vormen dan zijn uitleg van Psalm 91. Hij geeft antwoord op de vraag wat wij doen als we God aanroepen. Lees de preek die op 6 maart 2022 werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1oPUHiSm5ArIFKSmmk1FRm3uuYqP6lk_SUAp24X6VMS0/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen