Het oogstfeest van ons leven

Allemaal zijn ze met God verbonden: de leerlingen die zich met de Geest van God zelf vervuld voelen worden. Pinksteren is de actualisatie van het scheppingsverhaal. Zij beseffen het, die adem van God, dat is niet iets van lang verleden of van Adam en Eva als mythische personages. Dat is hier en nu. Wij worden geschapen, elke dag opnieuw. Het is de wind van Gods Geest die een dynamisch spel met ons speelt. Dat spel heet leven. Het gaat vandaag om het oogstfeest van ons leven. Lees de preek die werd gehouden op Pinksterfeest bij belijdenis en de viering van de doop in de Dorpskerk te Blaricum, 28 mei 2023: https://docs.google.com/document/d/12GVvF2geWHZp0wQb2SwONSGWRr2xWs7tN2UDoIwt4cQ/edit?usp=sharing

Advertentie
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wat doen wij als wij bidden?

Jezus heeft voor zijn leerlingen gebeden dat zij één zouden zijn. Het is duidelijk dat dit verlangen van Christus niet in vervulling is gegaan. Is hij niet verhoord? Wat is dan de betekenis van het gebed? Hoe kunnen wij de impasse van de verdeeldheid der kerken doorbreken? Mogen wij hopen dat onze gebeden om eenheid worden verhoord? Jezus bidt zijn gebed niet in een ideale wereld. Hij bidt te midden van een ruwe, gevaarlijke, materiële wereld. Zijn geestelijk gefundeerde Godsvertrouwen haalt hem uit die wereld niet weg, maar stelt hem in staat in die wereld schoonheid en liefde te delen. Lees de preek die op Zondag Exaudi, 21 mei 2023, werd gehouden in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1zHB7SD4qwX8UNq_WFruYkM3BwzbErT8eodrpOvuw8lE/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Opgang uit den hoge (Hemelvaart)

Eén van de mystieke beelden uit het Oude Testament die diepte geven aan de hemelvaart, is het visioen van de profeet Ezechiël die tijdens de ballingschap God ziet, als tronend boven de rivieren van Mesopotamië. De glanzende heerlijkheid van God overspant de wereld van de mensen als een regenboog. Wanneer Lucas zijn evangelie laat uitlopen op de gang van Jezus in den hoge, gaat het niet zozeer om een letterlijk omhoog gaan, maar een geestelijk verstaan dat wij zijn omgeven door Gods inwoning. Lees de preek die op Hemelvaartsdag, 18 mei 2023 te Blaricum werd gehouden: https://docs.google.com/document/d/1pov_-YdiOR4l4rDRhS7Kir6Vx4c8y0wj5RrRBblIr1k/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

‘Leef met elkaar mee, heb elkaar lief’

Als wij beseffen gestalte te mogen geven aan het levende lichaam van Christus, is het belangrijk dat we ons open stellen voor elkaar en met elkaar meeleven in lief en leed. God stelt ons voor elkaar tot zegen. Een ander woord voor oecumene is samenleving. Laten we ernaar streven elkaar te kennen in Gods licht. Deze preek werd gehouden op Zondag Rogate, 14 mei 2023, in de oecumenische viering, van de protestantse Dorpskerk en de rooms-katholieke Sint Vitus in de Sint Vituskerk te Blaricum. Lees de preek: https://docs.google.com/document/d/1wnIPAusSiBooGsdckqDl4Sw5jZDfpbzhbdeWpD27Xig/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wat is geloven dat God bestaat?

Is het geloven in een eeuwig leven en in een almachtig God geen naïef kinderwensdenken? Of is er een gigantisch misverstand. Gaat het ten diepste niet om de kwantiteit van jaren en van macht, maar om een kwalitatief wezenlijk ander tijds- en machtsdenken? Van Henoch wordt verteld dat hij ‘wandelde met God’ (NBG 1951) of  ‘leefde in nauwe verbondenheid met God’. Hij zou 365 jaar geleefd hebben en God ‘nam hem weg’. Bedoelt de tekst dat Henoch niet gestorven zou zijn? In de vroege kerk hadden mensen diep respect en zochten ze naar het bijzondere van deze legendarische gelovige. Volgens Hebreeën 11,6 moet je geloven dat God werkelijk bestaat en wordt je vanuit dat geloof gerechtvaardigd. Maar wat is dat eigenlijk: Geloven dat God bestaat? Dat moet wel meer moet zonder daden te maken hebben dan met onze kennis. Lees de preek die op 7 mei in de Zendingskerk te Ermelo werd gehouden:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nooit lichter ving de lente aan

Op deze Zondag die de mooie naam ‘Jubilate’ heeft staan wij stil bij de bevrijding. In mei 1945 trokken Canadezen en Britten het Gooi binnen. Wat moet dat een bijzonder voorjaar zijn geweest! We zijn dankbaar voor zoveel jaren van vrede en toenemende welvaart die volgden. Lees de preek die op 30 april 2023 werd gehouden in de Ontmoetingskerk te Laren: https://docs.google.com/document/d/1J3IRhP1OFNbgr1CnpJUhC7ZD6yGYWRgEJFm_9Lrrn_c/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het levende lichaam van Christus

(Met Matteüs en Jakobus naar Jeruzalem)

Het levende lichaam van Christus in de wereld: Dat zijn u en ik, de vreemdeling én de mens die tekort komt. Wij zullen opstaan, tegen de klippen op. De Opgestane gaat ons voor, zonder ophouden, op weg naar Gods Koninkrijk van vrede en recht. Onlosmakelijk is Hij verbonden met de Schepper. Hun beider Geest zal ons kwetsbare en feilbare mensen voor elkaar tot zegen blijven stellen. Lees de preek die op het Paasfeest, 9 april 2023, in de Dorpskerk te Blaricum werd gehouden: https://docs.google.com/document/d/1IVGUHIHbjFfgBbpurWUVy66l_KqXhHmm3Vso4oeg8VI/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Heb geduld en houd moed

Met Matteüs en Jakobus naar Jeruzalem (Paaswake)

Oude verhalen zijn als olie in onze lampen gedurende de nacht. Deze nacht is anders dan alle andere nachten. Door samen te putten uit de vele bronnen van het geloof weten wij ons hecht met Christus verbonden. Wij gedenken onze doop en ontvangen het opstandingslicht in ons midden. Lees de inleidende overdenking die in de Paaswake op 8 april 2023 in de Dorpskerk te Blaricum werd gehouden: https://docs.google.com/document/d/1e2G5yizXkI_lYId1qi1F4YVmPwTdfajjPVmLu2_PnA4/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hij weigerde hun wijn te drinken

(Met Matteüs en Jakobus naar Jeruzalem)

In de kruisiging gaat Gods aanklacht tegen alle ongerechtigheid wereldwijd verborgen. In de dood van de Rechtvaardige vinden kwaadaardige mensen hun oordeel. Tegelijk en paradoxaal is er redding, voor wie zich wil laten wakker schudden en inspireren door de weg die Jezus ging. Lees de inleiding die ter overdenking werd gehouden op Goede Vrijdag 7 april 2023 bij het lezen van het lijden en sterven van Christus, in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/14sFSdLAqbzI_xEMwb8NJVs7KPAeGW5XqnBYiwdi4xoo/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wij worden gevoed met zijn leven

(Met Matteüs en Jakobus naar Jeruzalem)

‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil Ik met mijn leerlingen het Pesachmaal gebruiken.’ (Matteüs 26,18b) Met het eten van ongedesemd brood aan de vooravond van de uittocht uit Egypte wordt nederigheid uitgedrukt en een alert klaarstaan om deel te nemen in Gods bevrijding. Het leven van Jezus zelf is in deze zin voor ons een geestelijke voedingsbodem.

Het is veelbetekenend dat Jezus voorafgaande aan de gevangenneming, procesgang en kruisiging, met zijn leerlingen de maaltijd gebruikt. Mensen hebben voedsel nodig om te leven, niet alleen lichamelijk, ook geestelijk. Deze maaltijd staat in het teken van de uittocht uit de duisternis van dwingelandij. Hij geeft zichzelf als brood en bron om uit te leven.

Wij vierden deze avond de Maaltijd van de Heer in een kring. Lees de overdenking die werd gehouden op Witte Donderdag, 6 april 2023, in de Dorpskerk te Blaricum: https://docs.google.com/document/d/1Ng1ysae1rUB8p5kgvKu-sRYzgvXYErT_4A_YxzZ2YIg/edit?usp=sharing

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen